Η σειρά EvCareer Συμβουλευτική Καριέρας, παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία για τη διάγνωση του δυναμικού του ατόμου, εφοδιάζοντας το με την απαραίτητη γνώση για τις επαγγελματικές ιδιότητες του (competencies). Στο κρίσιμο σημείο της μετάβασης από την φοιτητική ζωή στην αγορά εργασίας είναι ιδιαίτερα σημαντική η ανάπτυξη των κατάλληλων επαγγελματικών ιδιοτήτων/συμπεριφορών που απαιτούνται για την επιτυχή εκτέλεση των περισσοτέρων εργασιών, σε ένα μεγάλο εύρος επιχειρηματικών κλάδων.

Δείγμα Αναφοράς Επαγγελματικών Ιδιοτήτων

Δείγμα Αναφοράς Απασχολησιμότητας

Test login