Η σειρά EvCareer Επαγγελματικός Προσανατολισμός αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για τους μαθητές Λυκείου και τους εφήβους που επιθυμούν να διερευνήσουν τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες τους και να επιλέξουν τις σπουδές της προτίμησης τους.

Δείγμα Αναφοράς Αποτελεσμάτων Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Test login