Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών τους, είναι πολύ πιθανό να επιθυμούν να διερευνήσουν τομείς περαιτέρω εξειδίκευσης μέσα στον κλάδο που έχουν ήδη επιλέξει. Η χρήση των εργαλείων της σειράς EvCareer Συμβουλευτική Καριέρας συνιστά έναν αξιόπιστο και αποτελεσματικό τρόπο να εξειδικεύσουν την κατεύθυνση σπουδών τους επιλέγοντας το κατάλληλο μεταπτυχιακό ή την κατάλληλη μετεκπαίδευση.

Δείγμα Αναφοράς Επαγγελματικών Ιδιοτήτων

Δείγμα Αναφοράς Απασχολησιμότητας

Test login