Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της Evalion προσφέρουν ολοκληρωμένα προγράμματα αξιολόγησης στα άτομα που ενδιαφέρονται για συμβουλευτική σταδιοδρομίας. Πιο αναλυτικά παρέχονται προγράμματα:

  • Επαγγελματικού Προσανατολισμού για μαθητές/εφήβους
  • Συμβουλευτικής Καριέρας για φοιτητές όλων των βαθμίδων (πτυχιούχους & μεταπτυχιακούς)
  • Συμβουλευτικής Καριέρας για ανέργους και άτομα που αναζητούν εργασία
  • Συμβουλευτικής για επανατοποθέτηση ατόμων στην αγορά εργασίας (Outplacement)

Στα πλαίσια των παραπάνω προγραμμάτων Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας της Evalion, μετά από την αξιολόγηση μέσω των ψυχομετρικών εργαλείων, σχεδιάζεται από κοινού με τον συμβουλευόμενο ένα πλάνο εκπαίδευσης ή/και ανάπτυξης, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει εκπαίδευση στις τεχνικές αναζήτησης εργασίας, σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, προετοιμασία για συνέντευξη επιλογής προσωπικού κ.α.

Τέλος, οι σύμβουλοι της Evalion είναι σε θέση να προσαρμόζουν τα παραπάνω προγράμματα στις ανάγκες κάθε περίπτωσης και να παρέχουν εξατομικευμένες λύσεις.

Επικοινωνήστε μαζί μας, για μια συνάντηση:
info@evalion.gr/ +30 210 8839938

Test login